header4

alexander asceet kleinTeaching

Middle Eastern Literature 

This course will be offered together with my colleagues Petra de Bruijn and Dina Heshmat.

Beschrijving

Het college omvat een inleiding in de gemeenschappelijke genres, stromingen en poëtische vormen van de Arabische, Nieuwperzische en Turkse literaturen, waarin zoveel mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden een algemeen overzicht wordt geschetst. Ook de religieuze literatuur en de rijke islamitische mystieke tradities komen aan bod, waaronder meesterwerken van de dichtermysticus Jalal al-Din Rumi. Hoewel ruime aandacht wordt geschonken aan hofcultuur en de ‘hoge' literatuur, wordt ook ingegaan op volksliteratuur en de interactie tussen volkse- en hofpoëzie. Ook wordt ruime aandacht besteed aan de moderne Europese stromingen zoals realisme, modernisme, postmodermisme etc. en de invloed van de Europese literatuur op de ‘Midden-Oosten' literatuur. De studenten maken ook kennis met de belangrijke islamitische handschriftencollectie die de universiteit Leiden rijk is. 

Werkwijze:

In blok 3 zal in 3 à 4 colleges een algemene inleiding worden verzorgd over de verschillende genres in de literatuur van het Midden Oosten. De resterende colleges van blok 3 zal de groep gesplitst worden naar brontaal en krijgen de studenten voorbeelden van de eigen brontaal van de docenten van deze secties. In blok 4 herhaalt dit patroon zich. In 3 à 4 colleges zal de overgang van klassieke naar moderne literatuur in het Midden Oosten worden behandeld, waarna de studenten de laatste colleges van dit blok voorbeelden bespreken met de docent van de brontaal. Een overzicht van de literatuurgeschiedenis en een algemene inleiding in het literair- wetenschappelijke begrippenapparaat dient zelfstandig te worden bestudeerd.

Read more   pdf

 

dance kleinMystieke Islam

In dit college behandelen we de mystieke dimensies van de Islam, bekend als het Soefisme. Aan de orde komen belangrijke mystieke termen, concepten en rituelen zoals de neoplatonische denkbeelden in de mystieke islam, ascetisme, hagiografie, en het begrip van de volmaakte mens als een mediator tussen God en de schepping. Tevens zal aandacht worden besteed aan centrale thema’s zoals het reizen in zowel allegorische als in letterlijke zin. In dit verband zal de hemelvaart van de profeet Mohammad aan bod komen. Naast de rol van dans en muziek en de theorie van de liefde in de mystiek zal worden ingegaan op controversiële stromingen binnen het Soefisme zoals de onorthodoxe levenshouding en opvattingen van de rondzwervende derwisjen. In dit college zal ook ruim aandacht worden geschonken aan de mystiek in de moderne islamitische maatschappij. Ook de groeiende belangstelling voor het Soefisme in de westerse wereld zal in dit college worden behandeld.

Course on Islamic Mysticism Also see course description