Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/deb66941/domains/persianstudies.nl/public_html/index.php on line 96
Contributions to Books

lit_drank-klein Een vis in een fles raki
Literatuur en drank in verschillende culturen,

Remke Kruk en Sjef Houppermans (red.)

ISBN 90 5170 354 6
http://www.rozenbergps.com/

De belangrijkste eigenschap die alcohol met literatuur gemeen heeft is wellicht zijn sublieme vluchtigheid. Vederlichte extases voor wie een ogenblik aan de verveling van het bestaan wil ontkomen of strategische vervoering om de grenzen van de zwaartekracht te verkennen. Zelfs de zwartste romans uit de naturalistische koker gaan op de tenen lopen als het alcoholpercentage stijgt, en de verschrikkingen van het delirium tremens gaan meestal toch gepaard met zotte spotlachjes of dromen van een overkant. Inspiratie lijkt als twee druppels wodka op een roes en dichterlijke verzen spreken vaak een nostalgie naar het bacchantenleven uit. Het boek en de fles zijn zo een onlosmakelijk duo in schertsende dialoog of in vinnig twistgesprek.

Natuurlijk kent de relatie tussen de letteren en de etherische genoegens van de drank vele varianten, zowel bij een blik langs de lijnen van de geschiedenis, als ook wanneer verschillende culturen nader bekeken worden. De voorliggende verzameling essays die alcohol als centraal onderwerp heeft, brengt deze menigvoud steekproefsgewijs in beeld. Wereldwijd blijken vele varianten in de benadering van geestrijk vocht tot een verrassende vergelijking van culturen te kunnen leiden. Daarbij kan trouwens ook de betrokkenheid van de auteur bij de drank nogal variëren: van de nuchtere dronkenschap bij Montaigne via de vervoering van de verlichte innemers tot de ultieme helderheid van het laatste glas.Zie bespreking NRC


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/deb66941/domains/persianstudies.nl/public_html/index.php on line 134

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/deb66941/domains/persianstudies.nl/public_html/index.php on line 137

    E:
    W: www.persianstudies.nl