Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/deb66941/domains/persianstudies.nl/public_html/index.php on line 96
Edited volumes

2012 

A.A. Seyed-Gohrab (ed.), Metaphor and Imagery in Persian Poetry, Boston / Leiden: Brill.

2010

A.A. Seyed-Gohrab, Tree voor tree naar Gods troon: essays over het leven en werk van Mowlana Jalal al-Din Rumi, Leidschendam: Quist.

2007
A.A. Seyed-Gohrab, F. Doufikar-Aerts & S. McGlinn, Gog and Magog -  The Clans of Chaos in World Literature.

A.A. Seyed-Gohrab & S. McGlinn, The Treasury of Tabriz - The Great Il-Khanid Compendium.

2006
Marco Goud & Asghar Seyed-Gohrab, De Perzische muze in de polder: De receptie van Perzische poëzie in de Nederlandse literatuur

2003
Seyed-Gohrab, A.A., Haar, J.G.J. ter & Kon, R.E. (Eds.) "De band met u, mijn vriend, verbreek ik niet": Liber Amicorum voor Kamil Banak. Leiden, 138 pp.


A.A. Seyed-Gohrab (ed.), Metaphor and Imagery in Persian Poetry, Boston / Leiden: Brill, 2012.

cover

This volume is a collection of essays on classical Persian literature, focusing on Persian rhetorical devices, especially imagery and metaphors. The various contributions discuss the origin and the development of debate poetry, the transmission of Persian and Arabic tales to the works of Europeans medieval authors such as Boccaccio and Chaucer, but also the development of Aristotelian poetics and epistemology in Persian philosophical tradition. Furthermore, the baroque style of the Shiʿite author Ḥusayn Vâʾiẓ Kâshifî, the use of wine metaphors by mystics such as Jalâl al-Dîn Rûmî, Ḥâfiẓ's original use of candle metaphors, the translation of Khayyâm's metaphors into English, and the importance of a single metaphor in the epic Barzû-nâma are discussed.

Contributors include: F. Abdullaeva, G.R. van den Berg, J. Landau, F.D. Lewis, N. Pourjavady, Ch. van Ruymbeke, A. Sedighi and S. Sharma.


Tree voor tree naar Gods troon: essays over het leven en werk van Mowlana Jalal al-Din Rumi, Leidschendam: Quist.

rumi

De wereldwijde belangstelling voor Mowlânâ Jalâl al-Din Rumi in onze tijd komt voort uit zijn grote betekenis als mysticus. Velen - moslims zowel als niet-moslims - zien in hem een leraar met een unieke boodschap voor de mensheid, die niet alleen van waarde is geweest voor vroegere generaties, maar dat ook nog is voor moderne mensen. Hij wordt bewonderd als een visionair denker met ideeën die de grenzen tussen de wereldgodsdiensten overschrijden.

In de laatste decennia van de twintigste eeuw is een beweging ontstaan waarin mensen op zoek gaan naar een niet-kerkelijke religiositeit, persoonlijke zingeving en spiritualiteit. De tegendraadsheid van Rumi's geloofservaring past hier prachtig in. Het bekritiseren van de uiterlijke kanten van een 'kerk' om innerlijke groei te bewerkstelligen is iets wat duidelijk terugkomt in de onorthodoxe, tegendraadse vormen van de qalandar en vormen bij uitstek een rolmodel voor mensen als de popdiva Madonna. Vaak beticht van godslastering, manifesteert ze zich als een qalandar van de twintigste eeuw.


A.A. Seyed-Gohrab, F. Doufikar-Aerts & S. McGlinn, Gog and Magog -  The Clans of Chaos in World Literature. Rozenberg, 132 x 20 cm, 200 pag. € 18,50
ISBN 90 5170 696 0  NUR 320 gog_klein
ISBN-13:978 90 5170 696 3

2007 - 162 p. - € 19,50 - ISBN 978 90 5170 859 2
Purdue UP ISBN: 978-1- 55753-469-9 (U.S.A. & Canada)- $ 26,00

Gog and Magog originate in the Bible and Quran, where they feature as savage tribes, threatening a settled people. They are held back by an iron wall, built to protect the civilized lands by a figure who has been identified in the Islamic tradition as Alexander the Great. The story has been elaborated in the traditions of diverse cultures from Indonesia to Europe, in genres ranging from exegesis to apocalypse, folk stories and in folk religion, not excluding the contemporary folk religion of the internet. The figures are constantly reinterpreted, as the figures of the enemies of order change: for the Persians of Ferdowsi’s time they are Turks, for contemporary Israelis they are Arabs, while Arabs may identify any figure of power who presages the end of the world with Gog and Magog.

The articles deal with Gog and Magog in Indonesia, the Persian-speaking and Arabic-speaking worlds, and in the West, in both classical and contemporary cultures. Naturally they are part of the required caste in the Alexander romances, where they contrast with the power and virtue of the hero. In Indonesia, they figure as ‘Juja-Makjuja’ in a Javanese apocalypse, in which the side of evil is associated with the Dutch colonial presence. In medieval Western Europe they are an evil people contained somewhere in the East which will break loose and wreak havoc over the civilised world. In the Byzantine tradition, Gog en Magog are represented as creatures with dogs’ heads and snake tongues, while on the covers of contemporary Arab apocalyptic literature they may be giants or half-humans, and are sometimes associated with flying saucers and the Bermuda Triangle.


treasury_kleinA.A. Seyed-Gohrab & S. McGlinn: The Treasury of Tabriz – The Great Il-Khanid Compendium.

2007 - 296 p. - € 34,50 - ISBN 978 90 5170 860 8
Purdue UP ISBN: 978-1-55753-468-2 (U.S.A. & Canada)- $ 45,00

'A Treasury from Tabriz' is a massive manuscript from 14th century Persia. It is almost perfectly preserved, and contains 209 works on a wide range of subjects, in Persian and Arabic. It is indeed a whole treasure-house, compressed between two covers. It was bought by Islamic Consultative Assembly in Tehran in 1995, and has been published in facsimile by Tehran University Press.

The city of Tabriz was one of the main cultural centres of the Persian-speaking world in the 14th century. Scholarly and cultural activities included manuscript production, illumination, miniature paintings, architecture, astronomy, philosophy, mysticism, music and literature. The manuscript contains important works selected by an educated gentleman of Tabriz, and copied in his own hand, between 1321 and 1323AD. Together, the texts in the compendium show us the canon of learning for a man of letters in the Islamic world, covering prophetic traditions, ethics, mysticism, jurisprudence, theology, exegesis, history, grammar, literature and literary criticism, philosophy, astronomy and astrology, geomancy, mineralogy, mathematics, medicine, music, cosmography and geography. The essays collected in this volume introduce diverse aspects of this compendium for the first time, giving us a window into this world, and in some cases the best available texts of important works of Islamic culture and learning.

This collection of essays contains fourteen articles, each dealing with one aspect of this manuscript, from palaeography and codicology to philosophy, Islamic mysticism, history, literary works, astronomy and wisdom literature. Each article revolves around a specific topic, explaining its importance in the cultural and literary milieu of the fourteenth century Islamic world.

 muze_klein

Marco Goud & Asghar Seyed-Gohrab, De Perzische muze in de polder: De receptie van Perzische poëzie in de Nederlandse literatuur (2006)

 Al sinds de zestiende eeuw bestaat er in Nederland belangstelling voor de Perzische taal en literatuur. Tot op de dag van vandaag verschijnen er Nederlandse vertalingen van werk van Perzische dichters als Omar Khayyam, Saadi en Hafez. Maar tot nu toe is er, ondanks de populariteit van Perzische literatuur, nooit een studie verschenen over de receptie daarvan in Nederland. Dit in tegenstelling tot de vele studies die zijn verschenen over de receptie van Perzische literatuur in Engeland, Duitsland en andere Westerse landen.

Dit boek De Perzische muze in de polder is een eerste poging om de receptie van de Perzische literatuur in Nederland in kaart te brengen, dankzij een unieke samenwerking tussen iranisten en neerlandici. Na een inleiding over de receptie van Perzische literatuur in Nederland vanaf de zestiende eeuw tot op heden volgen artikelen over 20e-eeuwse Nederlandse dichters die zich hebben laten inspireren door Perzische poëzie: J.H. Leopold, P.C. Boutens, Jan Spierdijk en Pierre Kemp. Het boek bevat ook een bijdrage over de 20e-eeuwse vertalingen en bewerkingen van de kwatrijnen van Omar Khayyam.

Marco Goud en Asghar Seyed-Gohrab zijn beiden werkzaam aan de Universiteit Leiden, respectievelijk bij de sectie Moderne Nederlandse Letterkunde van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur en de sectie Perzisch van het Onderwijsinstituut Talen en Culturen van het Midden-Oosten.

Besprekingen:
Taal als delicatesse door Kees Fens

Oostersch Mirza door Kader Abdolah

Naqsh-e sorude-ha-ye Parsi dar adabiyyat-e Holland door S. Joussefi

Met 38,9 Celsius omaritis in de wol door Berry Dongelmans in Metaal, Tijdschrift voor Leidse neerlandicikamil_klein(2003) Seyed-Gohrab, A.A., Haar, J.G.J. ter & Kon, R.E. (Eds.) "De band met u, mijn vriend, verbreek ik niet": Liber Amicorum voor Kamil Banak. Leiden, 138 pp.

Waar ik me ook bevind, ben ik thuis,

De hemel is van mij

Het raam, de gedachte, de lucht, de liefde, de aarde zijn van mij

Wat doet 't er nu toe

Als er van tijd tot tijd

De paddestoelen van heimwee groeien!

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/deb66941/domains/persianstudies.nl/public_html/index.php on line 134

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/deb66941/domains/persianstudies.nl/public_html/index.php on line 137

    E:
    W: www.persianstudies.nl